• Protective Clothing

    ເສື້ອຜ້າປ້ອງກັນ

    ດ້ວຍຜ້າສອງຊັ້ນສາມຫລ່ຽມສາມຫລ່ຽມແລະສາມຫລ່ຽມຮອບໆປະມານເປີດຫນ້າ, hood ສາມາດເຫມາະກັບຮູບຊົງຂອງໃບ ໜ້າ ແລະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນ.