• Coronavirus IgG & IgM Test Cassette

    Coronavirus IgG & IgM Test Cassette

    ຫຼັກການຂອງ Artron COVID-19 IgM / IgG Antibody Test ແມ່ນການກວດຫາພູມຕ້ານທານຂອງພູມຕ້ານທານ ສຳ ລັບການກວດພົບແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພູມຕ້ານທານ IgM & IgG ກັບເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ໃນຕົວຢ່າງຂອງມະນຸດ, plasma, ຫຼືຕົວຢ່າງເລືອດທັງ ໝົດ.